Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Chi cục Thuế huyện Gia Viễn đẩy mạnh thu ngân sách

Chủ nhật, 17/06/2018

 Từ đầu năm đến nay công tác thu ngân sách của huyện Gia Viễn có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng số thu ngân sách quý 1/2018 trên địa bàn huyện Gia Viễn là trên 34 tỷ đồng, đạt trên 20% dự toán được giao. Trong đó hoàn thành việc thu thuế Môn bài. 

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân về chính sách mới

     Chi cục Thuế huyện Gia Viễn đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu, đảm bảo thu đúng thu đủ.

    Để đạt số thu tăng trưởng, tạo nguồn cho những tháng cuối năm, các cấp, các ngành, Chi cục Thuế huyện Gia Viễn đã tăng cường các giải pháp thu nợ đọng thuế, thu phí và tiền sử dụng đất, thu nội địa, nổi bật là số thu từ tiền sử dụng đất chiếm 50% tổng thu, còn lại là số thu nội địa và các khoản thu khác, Chi cục Thuế cũng tăng cường rà soát, quản lý các khoản thu từ ngành hàng dịch vụ du lịch… 

    Bên cạnh đó ngành Thuế huyện Gia Viễn cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật về Thuế đến đông đảo nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, hiểu và tự giác chấp hành, thực hiện hướng dẫn kê khai nộp Thuế điện tử…

Các thủ tục, chính sách về Thuế được niêm yết tiện tra cứu

     Trong thời gian từ nay đến hết năm, huyện Gia Viễn tiếp tục thực hiện các giải pháp cân đối ngân sách thu chi, đảm bảo số thu, phối hợp kiểm soát chặt chẽ việc chi ngân sách theo đúng quy định của pháp luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, điều tra làm rõ nguyên nhân nợ đọng thuế, thực hiện giải pháp để tháo gỡ nhằm giúp tổ chức và hộ kinh doanh ổn định phát triển.

    Đồng thời khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất kinh doanh và các ngành hàng dịch vụ du lịch, lĩnh vực CN - TTCN, tạo môi trường thuế công khai minh bạch, nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành và vượt số thu ngân sách năm 2018 với trên 184 tỷ đồng theo dự toán được giao.

Nguồn (nbtv.vn)

 

Bài viết khác