Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Các Ban của Hội đồng nhân huyện (HĐND) tổ chức hội nghị thẩm tra Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình tại Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ sáu, 13/12/2019

* Chiều ngày 10/12, Ban Pháp chế, HĐND huyện tổ chức hội nghị thẩm tra Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2019.

Đ/c Đặng Đình Hùng - UVBTV Huyện ủy - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Trưởng ban Pháp chế, HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đặng Đình Hùng - UVBTV Huyện ủy - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Trưởng ban Pháp chế - HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Ngô Hùng Khánh - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đặng Tiểu Bình - HUV - Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Ban Pháp chế, đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Ban Tiếp công dân huyện và các chuyên viên có liên quan.

Đ/c Ngô Hùng Khánh - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp thu, giải trình, làm rõ một số nội dung thẩm tra

* Sáng ngày 11/12, Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện tổ chức hội nghị thẩm tra Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội trình Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện.

Đồng chí Hà Văn Nhưỡng - UVBTV Huyện ủy - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy - Trưởng ban Kinh tế - xã hội, HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đặng Tiểu Bình - HUV - Phó Chủ tịch HĐND huyện, đại diện Lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc UBND huyện.

Đ/c Hà Văn Nhưỡng - UVBTV - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy - Trưởng ban KT-XH, HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghiên cứu các Báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình thẩm tra, các thành viên Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị các cơ quan có liên quan thuộc UBND huyện tập trung làm rõ một số nội dung còn chưa đầy đủ, chưa cụ thể về kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019 như: Một số nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước, đầu tư công trong năm 2019 và dự toán thu, chi ngân sách, phân bổ ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công trong năm 2020; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất, giao đất, đấu giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác xây dựng nông thôn mới, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2019…

Đ/c Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan chuyên môn có liên quan đã có ý kiến giải trình, làm rõ các nội dung các đồng chí thành viên Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - xã hội, HĐND huyện đã nêu ra, đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị để hoàn chỉnh nội dung các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện, khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 sắp tới./.

Bộ phận Tổng hợp

Bài viết khác