Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

BTV Tỉnh ủy Ninh Bình triển khai nhiệm vụ năm 2017

Thứ năm, 12/01/2017

   Chiều nay (03/1), BTV Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

    Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.


Các đại biểu dự Hội nghị

    Năm 2016, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm; cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh nên đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu chủ yếu.

    Kinh tế có bước phát triển, GRDP tăng 7,76%; sản xuất Nông nghiệp tăng trưởng khá. Huyện Hoa Lư đạt chuẩn Nông thôn mới, trong năm có thêm 20 xã đạt chuẩn xã NTM; sản xuất Công nghiệp, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 7.260 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2015, vượt 51 % dự toán HĐND tỉnh.

    Văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo.

    Nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đó là Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc Bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo nghiêm túc, chu đáo, kịp thời, khoa học, dân chủ, đúng quy trình, quy định và thực sự là ngày hội của toàn dân tham gia xây dựng chính quyền. Sau bầu cử, chính quyền các cấp đã nhanh chóng được kiện toàn đi vào hoạt động. Đã ban hành Quy chế làm việc, chương trình Công tác toàn khóa; phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tổ chức quán triệt, triển khai và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

    Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, thực hiện tốt công tác kiện toàn, sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo phân cấp quản lý; chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảm bảo nghiêm túc, sát với mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt chính sách cán bộ, chú trọng công tác phát triển đảng viên. Triển khai rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện thí điểm việc sắp xếp bộ máy, tinh gọn biên chế, cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, triển khai xây dựng vị trí việc làm.

    Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc, công tác Dân vận của cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được tăng cường, có bước đổi mới về phương thức hoạt động. Hiệu quả hoạt động của HĐND, công tác quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của UBND các cấp có chuyển biến tích cực. Chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục được nâng lên. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.


Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy trao Bằng khen cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh

   


Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh trao Bằng khen cho đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến
 

    Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã được nhận Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Cuộc Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

    Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, đó là:

    Với chủ đề: “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”, các cấp, các ngành tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

    Coi trọng chất lượng tăng trưởng kinh tế; tập trung cao phát triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp theo hướng bền vững, đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới. Đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư, có cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực đầu tư phát triển; nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

    Nghiêm túc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động kiểm soát tình hình, không để đột xuất, bất ngờ; nâng cao chất lượng cải cách hành chính...

    Trước mắt, các cấp, các ngành quan tâm, chăm lo Tết cho nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân vui Tết, đón xuân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2017

    Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh chính thức phát động tới các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh về phong trào thi đua năm 2017 lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, hướng tới Kỷ niệm 1.050 năm thành lập Nhà nước Đại Cồ Việt.

    Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

    Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 chào mừng 25 năm tái lập tỉnh hướng tới kỷ niệm 1050 năm thành lập Nhà nước Đại Cồ Việt. Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh phấn đấu tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, 18 chỉ tiêu đã đề ra năm 2017.

    Phấn đấu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và Đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu, sát cơ sở. Triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và sớm đưa vào cuộc sống.

    Gắn các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Qua đó, làm cho mọi người dân đều thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và “những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

    Mỗi huyện, thành phố lựa chọn 1 đến 2 công trình trọng điểm khởi công hoặc khánh thành chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phát động phong trào thi đua thiết thực đến toàn thể cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện với khí thế sôi nổi. Phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi cơ quan, đơn vị, chung sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy trí tuệ, nỗ lực cao nhất vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

    Mai Dung (nbtv.vn)

Bài viết khác