Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh

Thứ hai, 13/03/2017

    Sáng nay (01/3), Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị BTV Tỉnh ủy để thảo luận và cho ý kiến vào một số báo cáo tờ trình trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIV và dự thảo báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2016.

    Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.


Quang cảnh Hội nghị

    Hội nghị đã nghe các nội dung trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIV bao gồm: Dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Tờ trình về việc quyết định Kế hoạch tài chính giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Ninh Bình;

    Tờ trình về một số chính sách xây dựng Nông thôn mới áp dụng cho các xã Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc thuộc thành phố Ninh Bình giai đoạn 2017- 2020; tờ trình về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018- 2020; tờ trình về việc bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021; tờ trình về việc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, và báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2016. Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu tiến hành thảo luận về các nội dung cụ thể.


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

    Kết luận Hội nghị, trên cơ sở thống nhất ý kiến đóng góp của các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với sự chuẩn bị của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về nội dung các tờ trình, báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIV.

    Đối với dự thảo “Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình” đồng tình bổ sung thêm thành viên đoàn giám sát của HĐND tỉnh là lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

    Đối với Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về một số chính sách xây dựng Nông thôn mới áp dụng cho các xã Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc thuộc thành phố Ninh Bình giai đoạn 2017- 2020 là cần thiết và hoàn toàn phù hợp với lộ trình trở thành phường.

    Đối với tờ trình về việc quyết định kế hoạch tài chính giai đoạn 2017- 2020 của tỉnh Ninh Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng qua tìm hiểu ở mỗi tỉnh, thành phố lại có cách áp dụng khác nhau, đối với Ninh Bình việc thực hiện phải đảm bảo nguyên tắc căn cứ theo đúng quy định của pháp luật, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, và Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển KT-XH 5 năm và căn cứ vào tình hình thực tiễn của tỉnh, trong quá trình vừa tổ chức thực hiện, vừa rút kinh nghiệm.    Riêng phần nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với báo cáo đã nêu, tuy nhiên cần bổ sung thêm việc thực hiện chi ngân sách địa phương tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, ưu tiên cho các mục tiêu phát triển KT-XH, trong đó cân nhắc thận trọng trong việc quyết định chủ trương đầu tư vào những dự án thật cấp bách, quan tâm xác định quy mô định mức, suất vốn đầu tư phù hợp với từng công trình để đảm bảo có hiệu quả cao và phù hợp với điều kiện kinh phí của tỉnh.

    Đối với tờ trình về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018-2020, trong nguyên tắc phân bổ vốn, thứ tự ưu tiên cụ thể gồm 3 nhóm, trong đó cần nêu rõ tập trung ưu tiên cho dự án Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh, vì đây là công trình sắp hoàn thiện, lại mang tính xã hội cao.

    Đối với tờ trình về việc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, bổ sung ở mục 2.2 về đấu giá giá trị quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền, đấu thầu các dự án, các khu đất theo cơ chế đặc thù để bổ sung nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh trong giai đoạn 2018 – 2020.

    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính phối hợp phân tích, báo cáo về việc phân bổ vốn cho các chương trình, các lĩnh vực để Thường trực và BTV Tỉnh ủy có cái nhìn tổng quan đúng theo nguyên tắc về phân bổ nguồn vốn đầu tư theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Nghị quyết của HĐND tỉnh và hướng phát triển KT-XH của tỉnh.

Minh Quyên (nbtv.vn)

Bài viết khác