Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Viễn tổ chức đối thoại với cán bộ làm công tác mặt trận cấp cơ sở năm 2019

Thứ hai, 30/09/2019

Chiều ngày 26/9, tại hội trường UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện (UBMTTQVN) tổ chức hội nghị đối thoại với cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Thị Huyền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Ngô Hùng Khánh- UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đ/c Vũ Thị Dược - Trưởng phòng TC-KH huyện giải đáp, làm rõ một số ý kiến tại hội nghị

Ban chủ tọa hội nghị bao gồm đại diện Lãnh đạo: UBMTTQVN tỉnh, Ban Tổ chức Huyện ủy, UBMTTQVN huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã tập trung giải đáp, làm rõ những ý kiến, thắc mắc của cán bộ ban công tác mặt trận các cơ sở, tập trung vào 3 nhóm vấn đề về: Công tác cán bộ và chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác mặt trận; giải pháp đảm bảo và tạo điều kiện cho hoạt động của MTTQ; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện giám sát, đảm bảo đời sống nhân dân và xây dựng nông thôn mới.

Đ/c Lưu Thị Huyền - Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Thông qua hội nghị đã tạo điều kiện để các cán bộ mặt trận cơ sở tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, góp phần nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong việc triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Dương Ngọc - Đài Truyền thanh

Bài viết khác