Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Dân vận Huyện ủy Gia Viễn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Thứ sáu, 26/07/2019

Chiều ngày 19/7, đồng chí Đặng Đình Hùng - UVBTVHU - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Trưởng ban vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Cùng dự có Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - UVBTV Huyện ủy - PCT UBND huyện, các đồng chí trong Ban vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn.

Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phối hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Điểm nổi bật đó là Ban chỉ đạo các cấp đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hăng hái tham gia sơ tuyển, khám tuyển, thực hiện nghĩa vụ công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể như: Tổ chức giao lưu, gặp mặt, tặng quà tạo khí thế phấn khởi động viên thanh niên yên tâm lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, Ban chỉ đạo đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, HĐND&UBND huyện thăm hỏi, tặng trên 20 nghìn xuất quà với số tiền trên 7 tỷ đồng cho các đối tượng thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có người thân đang công tác tại biên giới hải đảo nhân các ngày lễ, tết của dân tộc.

Bên cạnh đó, công tác dân vận của hệ thống chính trị trong toàn huyện tiếp tục được tăng cường, đổi mới và thực hiện có hiệu quả. Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang trong huyện triển khai thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, phối hợp thực hiện “Năm Dân vận chính quyền 2019” đạt nhiều kết quả tích cực; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên về công tác dân vận, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo…để không ngừng phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đ/c Đặng Đình Hùng - UVBTV Huyện ủy - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Trưởng ban vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện phát biểu Kết luận Hội nghị

Hội nghị cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm đó là: Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận về công tác dân vận; tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước nhất là kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ của “Năm dân vận chính quyền 2019”; triển khai xây dựng, đánh giá kết quả mô hình, điển hình “Dân vận khéo” và các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng.

Hồng Hạ - Đài truyền thanh

Bài viết khác