Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gia Viễn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động Quý II năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác Quý III năm 2019

Thứ ba, 16/07/2019

Sáng ngày 12/7, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động Quý II năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác Quý III/2019, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện chủ trì hội nghị, cùng dự có đồng chí Lã Quốc Cường - Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh và các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện.

 Đại diện Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện  đã bám sát các chủ trương chính sách của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả chính sách của Nhà nước về các chương trình tín dụng chính sách, các mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới...đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, kết quả cụ thể như sau: Tổng nguồn vốn thực hiện là trên 267,2 tỷ đồng, đạt 97,7% kế hoạch, tăng gần 6 tỷ đồng so với đầu năm; tổng dư nợ của 09 chương trình tín dụng đang thực hiện trên địa bàn đến ngày 30/6/2019 là 266,43 tỷ, hoàn thành 98% kế hoạch; nợ quá hạn đến hết ngày 30/6/2019 là 6,7 tỷ đồng/256 món, chiếm 2,52% tổng dư nợ; tổng dư nợ cho vay ủy thác cho các tổ chức Hội đoàn thể với 339 tổ TK&VV/10.861 hộ vay đến 30/6/2019 là 265,67 tỷ đồng, chiếm 99,72% tổng dư nợ. Bên cạnh đó công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng tiếp tục có hiệu quả tỷ lệ nợ quá hạn giảm 0,3%, tương ứng với số tiền 661 triệu đồng so với đầu năm; việc xử lý rủi ro được quan tâm thực hiện, tạo điều kiện cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống với số tiền 296,2 tỷ đồng/8 món vay. Các Tổ giao dịch tại xã thường xuyên duy trì lịch giao ban với Chủ tịch UBND cấp xã, các Hội đoàn thể, Tổ TK&VV để trao đổi kinh nghiệm, phổ biến chủ trương, chính sách mới, đề xuất giải pháp pháp huy hiệu quả, nâng cao chất lượng, nguồn vốn tín dụng trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi, giảm thiểu chi phí đi lại, góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ, công khai, minh bạch và sự giám sát của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực thi tín dụng chính sách theo quy định của pháp luật.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - PCT UBND huyện - Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH phát biểu Kết luận hội nghị

Phát biểu Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện cơ bản nhất trí với Dự thảo báo cáo và đánh giá cao những kết quả đã đạt được. Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trong quý III năm 2019, đồng chí yêu cầu các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được giao phân công, phụ trách cần tích cực, chủ động, phối kết, hợp chặt chẽ với Phòng Giao dịch NHCSXH huyện tập trung chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những hạn chế, khuyết điểm như Dự thảo báo cáo đã nêu, nhất là làm rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý dứt điểm các trường hợp nợ quá hạn; tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình cho vay xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm và làm tốt hướng dẫn trình tự, thủ tục, điều kiện giải ngân, giám sát giải ngân nhằm hạn chế nợ quá hạn theo quy định của pháp luật./.

Bài viết khác