Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban chỉ đạo 35 huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Thứ sáu, 05/07/2024

Chiều ngày 04/7, Ban Chỉ đạo 35 huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 huyện chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo 35 của huyện, các đồng chí thành viên Tổ thư ký giúp việc của Ban chỉ đạo, các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các xã, thị trấn; lãnh đạo, chuyên viên Ban tuyên giáo Huyện uỷ.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo 35 của huyện đã tham mưu với thường trực Huyện ủy ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện. Chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng trong nội bộ dư luận, trong nhân dân, kịp thời chỉ đạo tuyên truyền định hướng dư luận xã hội; xử lý các trường hợp đăng tải những tin xấu độc, tin chưa kiểm chứng trên không gian mạng, làm ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện, ảnh hưởng tới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương gây hoang mang trong dư luận xã hội. Ban hành các công văn liên quan tới an ninh mạng, mã độc trên máy tính, Internet, lừa đảo qua mạng. Công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước được các đơn vị địa phương chú trọng thực hiện. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung bài viết: "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng"; Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện

Thành viên Ban chỉ đạo 35 của huyện bám sát quy chế hoạt động, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay, theo dõi nắm chắc tình hình nhất là trên không gian mạng, kịp thời tham mưu Thường trực Huyện ủy, trưởng ban chỉ đạo định hướng xử lý, giải quyết vấn đề có liên quan, chỉ đạo cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên thuộc phạm vi lãnh đạo quản lý tăng cường theo dõi chia sẻ thông tin tích cực chính thống trên trang mạng xã hội theo định hướng, góp phần lan tỏa thông tin hoạt động của Đảng, nhà nước trên các lĩnh vực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến tập trung vào thuận lợi, khó khăn vướng mắc, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên, cộng tác viên trong ban chỉ đạo; nâng cao hiệu quả hoạt động của nhóm Mocha 35 và các trang fanpage của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường vai trò của lực lượng cộng tác viên cơ sở, phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên trong chia sẻ các thông tin chính thống; thường xuyên có các bài viết lan tỏa gương người tốt việc tốt, việc làm hay, ý nghĩa, thông tin tích cực của địa phương trên các trang mạng xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị thành viên Ban chỉ đạo 35 của huyện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền các thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội; thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; phối hợp tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý các thông tin sai sự thật; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch ngày càng có hiệu quả hơn.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác