Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra, giám sát của Sở LĐTB&XH

Thứ năm, 15/11/2018

Chiều ngày 15/11, UBND huyện Gia Viễn đã tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở LĐTB&XH về việc kiểm tra việc thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững và công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018 trên địa bàn huyện. Đoàn kiểm tra, giám sát do đồng chí Lâm Xuân Phương, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn cùng với đại diện Cục thống kê tỉnh, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng BTXH thuộc Sở LĐTB&XH. Dự Hội nghị tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, đại diện UBND huyện Gia Viễn có đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện cùng Lãnh đạo và chuyên viên phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện.

46473850_366645230545494_7536088246221012992_n

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng- Phó Bí thư Huyện ủy , Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: UBND huyện xem chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên và lâu dài nên đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; quan tâm chỉ đạo phân bổ và vận động hỗ trợ các nguồn lực để thực hiện chương trình. Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2018 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; UBND huyện tập trung chỉ đạo dự án “Nhân rộng mô hình giảm nghèo thông qua hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản” tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao với tổng kinh phí thực hiện dự án là 502 triệu đồng; dự án truyền thông về giảm nghèo; dự án giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

46351737_366645253878825_2175859573506703360_n

Đồng chí Lâm Xuân Phương, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát đồng chí Lâm Xuân Phương, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong việc thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững và công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đó là: công tác phối kết hợp của ban ngành, đoàn thể trong quá trình chỉ đạo, điều hành, thống kê số liệu báo cáo có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, chưa thống nhất; công tác giảm nghèo chưa thật sự bền vững, tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện chương trình còn chậm. Đồng thời, đề nghị UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chương trình giảm nghèo; công tác phối hợp giữa các phòng, ban, cơ quan chuyên môn trong quá trình thực hiện chương trình; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn thực hiện chương trình; tập trung chỉ đạo công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018. Đối với các kiến nghị, góp ý của Đoàn kiểm tra, UBND huyện Gia Viễn tiếp thu để triển khai thực hiện./.

Thanh Hà (TH)

Bài viết khác