Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Phân ban II trực thuộc Ban chỉ huy kiêm Trưởng phân ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Gia Viễn duyệt phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

Thứ tư, 29/05/2019

       Sáng ngày 29/5/2019, đồng chí Đặng Tiểu Bình - Phó Chủ tịch HĐND huyện - Phó trưởng Ban chỉ huy kiêm Trưởng phân ban chỉ huy PCTT&TKCN chủ trì hội nghị duyệt phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 cho các xã thuộc phân ban II. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Phân ban chỉ huy PCTT&TKCN II, Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện, Chủ tịch, công chức phụ trách xây dựng phương án của 07 xã: Gia Thanh, Gia Xuân, Gia Trấn, Gia Tân, Gia Lập, Gia Thắng, Gia Tiến và thị trấn Me.

 

Hội nghị duyệt phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 tại các xã Gia Thanh, Gia Xuân,

Gia Trấn, Gia Tân, Gia Lập, Gia Thắng, Gia Tiến và thị trấn Me

       Theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND huyện về việc thành lập Phân ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Gia Viễn năm 2019, Phân ban II được giao phụ trách các tuyến đê gồm: Đê tả Hoàng Long từ Km 15+900 đến Km23+875 (từ bờ hữu sông Hoàng Long cụt - Đập điềm xã Gia Trung đến cầu Gián Khẩu xã Gia Trấn); Đê Đầm Cút từ Km0 đến Km8+380 (từ cống ba cửa Địch Lộng, Gia Thanh đến cầu Gián Khẩu, xã Gia Trấn); bờ vùng Phương Đông, xã Gia Thanh. Địa điểm trực phân ban: Tại điếm canh đê Gián Khẩu, xã Gia Trấn.

       Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, phát biểu ý kiến tham gia đối với phương án PCTT&TKCN của từng đơn vị để đảm bảo sát đúng với tình hình thực tiễn, phù hợp với chức năng, địa bàn được phân công, phụ trách và chú trọng công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, lực lượng, hậu cần phục vụ công tác PCTT&TKCN theo các cấp độ rủi ro để kịp thời chỉ đạo, chủ động ứng phó khi có thiên tai xảy ra.

 

Đ/c Đặng Tiểu Bình - PCT HĐND huyện - Phó Trưởng ban Ban chỉ huy kiêm Trưởng phân ban chỉ huy

PCTT&TKCN II phát biểu kết luận Hội nghị

       Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Tiểu Bình - PCT HĐND huyện - Phó Trưởng ban Ban chỉ huy kiêm Trưởng phân ban chỉ huy PCTT&TKCN II đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng dự thảo phương án PCTT&TKCN theo các cấp độ rủi ro thiên tai của các đơn vị và nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới đó là: Các xã, thị trấn cần bám sát phương án PCTT&TKCN của huyện và các ý kiến tham gia phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị khẩn trương hoàn thiện phương án đảm bảo sát đúng với tình hình thực tiễn, phù hợp với chức năng, địa bàn được phân công, phụ trách; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác PCTT&TKCN năm 2019; tập trung quán triệt, phổ biến rộng rãi phương án PCTT&TKCN đã được phê duyệt đến đội ngũ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân biết và thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình đê, kè cống, công trình thủy lợi để xác định các trọng điểm xung yếu để có biện pháp tu bổ, xử lý kịp thời trước mùa mưa, bão; tích cực, chủ động rà soát, bổ sung đầy đủ vật tư, phương tiện, lực lượng, hậu cần phục vụ công tác PCTT&TKCN theo các cấp độ rủi ro thiên tai; duy trì thường xuyên, nghiêm túc lịch trực 24/24 trong công tác PCTT&TKCN nhất trong thời gian từ ngày 05/5/2019 đến ngày 30/11/2019 và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về Ban chỉ huy PCTT&TKCN theo quy định và khi có yêu cầu.

Hồng Phúc - Văn phòng UBND

Bài viết khác