Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Gia Viễn khóa XIX

Thứ sáu, 21/12/2018

Tới dự có đồng chí Tô Văn Từ, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Ngọc Thạch, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Bùi Văn Phương, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. 

123

Quang cảnh kỳ họp

    Năm 2018, huyện Gia Viễn đã hoàn thành 14/14 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đến nay đã tiệm cận với kế hoạch, mục tiêu tới năm 2020 của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 17,9%, vượt chỉ tiêu đề ra, thu ngân sách đạt kết quả cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp và dịch vụ.

    Tỷ lệ hộ nghèo ước thực hiện năm 2018 giảm còn 3,64%; thu nhập bình quân đầu người đạt 35,76 triệu đồng/người, vượt kế hoạch đề ra. Trong năm có thêm 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn là 16/20 xã. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM được đẩy mạnh.

    Năm 2018, hoạt động của HĐND huyện có nhiều đổi mới, hoàn thành chương trình công tác đã đề ra. Thường trực HĐND và các ban của HĐND đã tiến hành nhiều đợt giám sát về công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng nguồn thu từ đất công ích, chế độ chính sách với người có công với cách mạng... thông qua giám sát kịp thời có các kiến nghị để các cơ quan, đơn vị khắc phục tồn tại, nhằm thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và HĐND. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri được quan tâm, từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng cử tri. Công tác tiếp công dân được duy trì thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

    Năm 2019 Thường trực HĐND huyện tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và nâng cao trách nhiệm hoạt động. Xem xét, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp. Chỉ đạo, tổng hợp, báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND bầu đảm bảo khách quan, đúng thời gian quy định.

Nguồn (nbtv.vn)

Bài viết khác