Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Kết quả công tác Quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Gia Viễn

Thứ năm, 11/04/2019

     Thực hiện Quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 và Chương trình công tác năm 2019, chiều ngày 11/4, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị giao ban HĐND huyện với TTHĐND xã, thị trấn quý I năm 2019, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND, Tổ đại biểu, Đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan trong quý I năm 2019 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2019.

      Tham dự Hội nghị, có đồng chí Ngô Hùng Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì Hội nghị, đồng chí Đặng Tiểu Bình - Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện.

6928549f89236b7d3232

Đồng chí Ngô Hùng Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì Hội nghị

      Thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2019, Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Trong Quý I, HĐND huyện và HĐND cấp xã đã chủ động, kịp thời trong việc xây dựng Chương trình công tác năm, triển khai tốt kế hoạch giám sát, công tác tiếp công dân; đôn đốc kiểm tra theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp kịp thời, hiệu quả. Trong Quý I, Thường trực HĐND huyện cùng Ban Pháp chế đã tiến hành 12 cuộc giám sát, khảo sát với nội dung trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào vấn đề nổi cộm của địa phương.

     Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với Dự thảo Báo cáo Kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2019 của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn. Các đại biểu cũng dành nhiều thời gian để tham luận về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND cấp xã và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp xã.

0352dd5c00e0e2bebbf1

Đồng chí Đặng Tiểu Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

      Trọng tâm nhiệm vụ Quý II, HĐND huyện cùng HĐND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Chuẩn bị các báo cáo, tờ trình tại các kỳ họp đảm bảo kịp thời, có chất lượng. Thực hiện công tác giám sát theo kế hoạch và điều hòa hoạt động giám sát. Thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp công dân; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐND các cấp, góp phần phát triển KT- XH tại địa phương.

Hồng Hạ  - Đài truyền thanh

Bài viết khác