Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Huyện ủy Gia Viễn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiện vụ năm 2019

Thứ hai, 21/01/2019

Sáng ngày 21/01, Huyện ủy Gia Viễn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Tô Văn Từ - UVBTV Tỉnh ủy - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, đồng chí Lê Xuân Minh - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lưu Thị Huyền - PBT TT Huyện ủy, các đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí Trưởng, phó các ban ngành đoàn thể, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND các xã thị trấn trên địa bàn huyện.

90bddb76a3e540bb19f4

Các đại biểu về dự Hội nghị

Năm 2018, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Tình hình KT-XH ổn định, phát triển, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu đã đề ra. Thu ngân sách vượt 89,9% dự toán, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 23%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 35 triệu đồng, … Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai và đạt kết quả tốt. Các hoạt động văn hóa - xã hội diễn ra sôi nổi, an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh - quốc phòng được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền MTTQ và các đoàn thể thể tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, hiệu quả.

9e76e15b98c87b9622d9

Đồng chí Tô Văn Từ - UVBTV Tỉnh ủy - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết hội nghị Trung ương 6,7,8 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp triển khai nghiêm túc. Nội dung tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, dễ phát sinh sai phạm; kịp thời xem xét giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra giám sát ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển KT-XH của huyện.

a6e174da0d49ee17b758

Đồng chí Lê Xuân Minh - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Huyện ủy xác định: Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, tăng cường trách nhiệm chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chính quyền các cấp, phát huy vai trò phối hợp của MTTQ và các đoàn thể. Hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM, quản lý chặt chẽ công tác đầu tư và xử lý có hiệu quả nợ xây dựng cơ bản, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng lãng phí. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và chất lượng giáo dục và đào tạo. Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

f4cf07b27e219d7fc430

b70b7b170284e1dab895

3613be04c79724c97d86

41980a927301905fc910

Hồng Hạ - Đài TT Gia Viễn

Bài viết khác