Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY - HĐND - UBND

     

 

 

 

LÊ XUÂN MINH

Năm sinh: 1961

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

ĐT:0917709298

LƯU THỊ HUYỀN

Năm sinh: 1971

Chức vụ: UVBTVHU, Phó Bí thư thường trực huyện hủy

ĐT: 0912772775

HOÀNG MẠNH HÙNG

Năm sinh: 1967

Chức vụ: UVBTVHU, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

ĐT: 0912947595

              

 

                   ĐẶNG TIỂU BÌNH

Năm sinh: 1977

Chức vụ: Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND huyện

ĐT: 0912199129

 

NGÔ HÙNG KHÁNH

Năm sinh: 1974

Chức vụ: UVBTVHU, Phó Chủ tịch  UBND huyện

ĐT: 0913097705

        
             NGUYỄN ANH TUẤN

Năm sinh: 1962

Chức vụ:  UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

ĐT: 0914971166

     

I/ CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

II/ CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN UBND HUYỆN

III/ CÁC CƠ QUAN ĐOÀN THỂ

IV/ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC