Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY - HĐND - UBND

     

 

 

HOÀNG MẠNH HÙNG

Năm sinh: 1967

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

ĐT: 0912947595

LƯU THỊ HUYỀN

Năm sinh: 1971

Chức vụ: UVBTVHU, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

ĐT: 0912772775

ĐẶNG TIỂU BÌNH

Năm sinh: 1977

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ,

Phó Chủ tịch HĐND huyện

ĐT: 0912199129

 

              

 

                   

NGUYỄN ANH TUẤN

Năm sinh: 1962

Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND huyện

ĐT: 0914971166

 

NGÔ HÙNG KHÁNH

Năm sinh: 1974

Chức vụ: UVBTVHU,

Phó Chủ tịch  UBND huyện

ĐT: 0913097705

     

I/ CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

II/ CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN UBND HUYỆN

III/ CÁC CƠ QUAN ĐOÀN THỂ

IV/ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC