Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

V/v tổ chức Hội nghị nâng cao kỹ năng chăm sóc người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tại cộng đồng (Từ 07h30 ngày 12/8/2020 - Thứ 4, Tại Hội trường UBND huyện cũ)

Cập nhật: Thứ hai, 10/08/2020

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác