Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Tiếp và làm việc với Tổ thẩm định của tỉnh tổ chức kiểm tra thực tế, thẩm định hồ sơ để trình UBND tỉnh công nhận 03 xã Gia Xuân, Gia Trung, Gia Lạc đạt chuẩn NTM năm 2018 (13h ngày 23/11/2018 (Thứ 6))

Cập nhật: Thứ sáu, 23/11/2018

Tải tại đây

Thông báo khác