Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Mời dự Lễ đón nhận và tư vấn giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương năm 2020 (Từ 8h00 ngày 16/01/2020 - Thứ 5 Tại Hội trường Ban chỉ huy Quân sự huyện)

Cập nhật: Thứ hai, 13/01/2020

Tải tại đây

Thông báo khác