Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Mời dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm do Thủ tướng Chính phủ chủ trì (Từ 8h00 ngày 11/01/2020 - Thứ Bảy tại Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ hai, 13/01/2020

Tải tại đây

Thông báo khác