Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Mời dự Hội nghị triển khai Kế hoạch bảo vệ thi công xây dựng đoạn tường rào điểm tiếp giáp giữa KCN Gián Khẩu với khu dân cư thôn Mưỡu Giáp (Từ 14h00 ngày 12/01/2020 - Chủ nhật tại Phòng họp số 1 Trụ sở HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ hai, 13/01/2020

Tải tại đây

Thông báo khác