Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Mời dự Hội nghị bàn giao trang thiết bị, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, con người và hồ sơ tài liệu viên chức, HĐLĐ (Từ 08h ngày 08/01/2020 (Thứ tư) tại Phòng họp tầng 2, Sở NN&PTNT)

Cập nhật: Thứ hai, 13/01/2020

Tải tại đây

Thông báo khác