Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Hội nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019 (14h00 ngày 03 tháng 12 năm 2018 (Thứ 2) tại Hội trường tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh)

Cập nhật: Thứ hai, 03/12/2018

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác