Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lập bảng kê hộ cho Điều tra viên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (xã Gia Tiến, Gia Sinh, Gia Phong, Gia Minh, Gia Lạc, Gia Thắng) (7h30 ngày 26/11/2018 (thứ 2) tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện)

Cập nhật: Thứ hai, 26/11/2018

Tải tại đây

Thông báo khác