Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM về việc công bố kết luận thanh tra trình tự, thủ tục, hợp đồng nghiệm thu, thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2018 trên địa bàn huyện (Từ 14h30 ngày 18/11/2019-Thứ 2, Tại Phòng họp 01, Tầng 2 Trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ hai, 18/11/2019

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác