Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM kiểm tra xây dựng nông thôn mới đối với 04 xã: Gia Phương, Gia Thắng, Gia Minh Và Liên Sơn đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019

Cập nhật: Chủ nhật, 17/02/2019

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác