Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh (8h00 ngày 30/11/2018 (Thứ 6) tại Phòng họp tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh)

Cập nhật: Thứ năm, 29/11/2018

Tải tại đây

Thông báo khác