Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lập bảng kê hộ cho Điều tra viên các xã (Gia Thanh, Gia Tân, Gia Xuân, Gia Lập, Gia Trung) (7h30, ngày 20/11/2018 (Thứ Ba))

Cập nhật: Thứ năm, 15/11/2018

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác