Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM Hội nghị tập huấn kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ nữ (Từ 07h30, ngày 28/11/2019-Thứ Năm, tại Hội trường UBND huyện)

Cập nhật: Thứ tư, 27/11/2019

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác