Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM Dự phiên đấu giá quyền sử dụng 435 lô đất ở tại xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn (Từ 08h, ngày 10/11/2019- Chủ nhật, tại Nhà văn hóa Trung tâm xã Gia Thịnh)

Cập nhật: Thứ sáu, 08/11/2019

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác