Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM dự Lễ mít tinh, diễu hành quần chúng hưởng ứng "Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018" (8h00, ngày 22/11/2018 (Thứ Năm))

Cập nhật: Thứ năm, 15/11/2018

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác