Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM dự Lễ dâng hương tại di tích nhà thờ Nguyễn Bặc xã Gia Phương và đền Đức Thánh Nguyễn xã Gia Thắng, Gia Tiến (Từ 16h, ngày 05/9/2019 - Thứ 5, tại di tích

Cập nhật: Thứ tư, 04/09/2019

Tải tại đây

Thông báo khác