Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM dự Hội Nghị xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020 (14h00 ngày 06/9/2019 (Thứ 6) tại Phòng họp số 1, tầng 2 trụ sở HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ năm, 05/09/2019

Tải tại đây

Thông báo khác