Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM dự Hội nghị về việc giải quyết đất Giáo xứ Mỹ Thủy, xã Gia Thịnh và Giáo xứ Trung Đồng, xã Gia Trung (14 giờ; ngày 08/01/2019 - Thứ Ba; tại PH số 01, UBND huyện)

Cập nhật: Thứ hai, 07/01/2019

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác