Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM Dự hội nghị UBND huyện phiên thường kỳ đánh giá tình hình KT-XH 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; cho ý kiến các nội dung trình Kỳ họp 10, HĐND huyện khóa XIX (Từ 13h, ngày 03/12/2019 - Thứ 3, Hội trường Tầng 3, HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ ba, 03/12/2019

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác