Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM dự hội nghị triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 và lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 (Từ 07h30, ngày 11/9/2019- Thứ 4, tại Hội trường Tầng 3, trụ sở HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ ba, 10/09/2019

Tải tại đây

Thông báo khác