Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM dự hội nghị tổng kết vụ Đông Xuân năm 2018-2019, triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 (Từ 13h30 ngày 26/11/2019 - Thứ 3, tại Hội trường Tầng 3, trụ sở HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ hai, 25/11/2019

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác