Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM Dự hội nghị tiếp và làm việc với Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh về thẩm định kết quả tiêu chí xây dựng NTM tại 05 xã (Từ 10h, ngày 25/11/2019 - Thứ 2, Tại Phòng họp 01, Tầng 2, trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ sáu, 22/11/2019

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác