Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM dự hội nghị thực hiện thông báo thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Gia Phương (14h, ngày 29/8/2019-Thứ năm, tại Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND&UBND xã Gia Phương)

Cập nhật: Thứ ba, 27/08/2019

TẢI TẢI ĐÂY

Thông báo khác