Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM dự Hội nghị thống nhất việc nạo vét, khơi thông dòng chảy kênh tiêu TĐC-4 trạm bơm Gia Viễn qua địa bàn xã Gia Phú - Gia Thịnh - thị trấn Me (Vào hồi 8 giờ, ngày 05/01/2019, tại PH số 01, UBND huyện)

Cập nhật: Thứ hai, 07/01/2019

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác