Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM dự Hội nghị thống nhất, triển khai xử lý, khắc phục các mốc hạn chế khẩu độ xe quá tải, cọc tiêu, hệ thống cảnh báo giao thông trên các tuyến đê tả hữu Hoàng Long bị mất, hỏng (Từ 8h00 ngày 28/4/2020 (Thứ 3) tại Phòng họp số 1 Trụ sở HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ hai, 27/04/2020

Tải tại đây

Thông báo khác