Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM Dự hội nghị thống nhất thi công một số hạng mục cống, kênh tưới, tiêu thuộc dự án xây dựng tuyến đường Bái ĐÍnh - Ba Sao (Từ 08h, ngày 04/12/2019- Thứ 4, Tại Phòng họp 01, Tầng 2, Trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ ba, 03/12/2019

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác