Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM Dự Hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới (Từ 8h00 ngày 09/01/2020 - Thứ Năm tại Phòng họp số 1 trụ sở HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ hai, 13/01/2020

Tải tại đây

Thông báo khác