Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM Dự hội nghị thảo luận, biểu quyết đề nghị xét, công nhận các xã đăng ký đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu năm 2019 (Từ 07h30 ngày 21/11/2019 - Thứ 5, Tại Phòng họp 01, Tầng 2, Trụ sở làm việc của HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ tư, 20/11/2019

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác