Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM dự hội nghị thảo luận, biểu quyết đề nghị xét, công nhận các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019 (Từ 09h30, ngày 21/11/2019 - Tại Phòng họp 01, Tầng 2, Trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ tư, 20/11/2019

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác