Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM Dự hội nghị tham gia ý kiến dự thảo nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu liên hiệp sản xuất, chế biến nông nghiệp (Từ 08h ngày 22/11/2019 - Thứ 6, Tại Phòng họp 01, Tầng 2, Trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ tư, 20/11/2019

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác