Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM dự Hội nghị tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản cho các hộ dân tham gia Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2018 huyện Gia Viễn (14h00 ngày 29/11/2018 tại Hội trường tầng 3 trụ sở HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ ba, 27/11/2018

Tải tại đây

Thông báo khác