Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM Dự hội nghị làm việc với Đoàn kiểm tra công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư KNTC của công dân trên địa bàn huyện (Từ 13h30, ngày 29/11/2019- Thứ 6, tại Phòng họp 01, tầng 2, Trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ tư, 27/11/2019

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác