Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM Dự hội nghị kiểm tra điều kiện thực hiện mô hình "Nuôi Ba Ba thương phẩm theo hướng an toàn sinh học" tại xã Gia Xuân (Từ 07h30, ngày 04/12/2019- Thứ 4, Tại Phòng họp UBND xã Gia Xuân)

Cập nhật: Thứ ba, 03/12/2019

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác