Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM dự Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2018; triển khai nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác năm 2019 (14h30 ngày 15/01/2019 - Thứ Ba tại Phòng họp số 01, UBND huyện)

Cập nhật: Thứ tư, 16/01/2019

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác