Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM dự Hội nghị công bố Quyết định thanh tra trình tự, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2018 (Từ 08h, ngày 6/9/2019- Thứ Sáu, tại Phòng họp 01, Trụ sở làm việc của HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ tư, 04/09/2019

Tải tại đây

Thông báo khác