Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

GM dự Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Ninh Bình năm 2018 (Khai mạc 19h30 ngày 27/11/2018 (thứ 3); Tổng kết và trao giải 19h30 ngày 29/11/2018 (thứ 5) tại TT Văn hóa-Thể thao huyện Kim Sơn)

Cập nhật: Thứ hai, 26/11/2018

Tải tại đây

Thông báo khác